DANH SCH CC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

 

A: 59C Nguyễn nh Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM (t tổ chức lớp học tại đy)

B: 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM

C: 91 đường 3 thng 2, phường 11, quận 10, TP.HCM (t tổ chức lớp học tại đy)

D: 196 Trần Quang Khải, phường Tn Định, quận 1, TP.HCM

E: 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

H: 1A Hong Diệu, phường 10, quận Ph Nhuận, TP.HCM

Cơ sở 311 - 319 Gia Ph, phường 1, quận 6, TP. Hồ Ch Minh

Cơ sở 232/6 V Thị Su, phường 7, quận 3, TP.HCM (t tổ chức lớp học tại đy)

 

Về trang chủ