HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ Tại chức cũ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

Đối tượng:

Học sinh đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề

(Bất kỳ năm nào. Nếu tốt nghiệp trường nước ngoài cần có xác thực văn bằng của Cục khảo thí Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ 0888.50.69.65 để đuợc tư vấn).

 

Các trường hợp Liên thông

 

1.   Liên thông đúng ngành

Có 04 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng.

Là học sinh học liên thông giống như ngành đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề

 

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán, học liên thông Đại học ngành Kế toán.

 

Vui ḷng bấm vào đây để làm hồ sơ liên thông đúng ngành

 

 

2.            Liên thông ngành gần

Có 03 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế.

Là học sinh học liên thông cùng khối ngành Kinh tế đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề nhưng khác chuyên ngành

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán, học liên thông Đại học ngành Quản trị.

 

Thí sinh cần học bổ túc kiến thức từ 1-3 môn trong khi làm hồ sơ đăng kư.

Nếu trong chương tŕnh học Trung cấp đă học môn nào th́ được miễn học bổ túc kiến thức môn đó.

Các môn học bổ túc kiến thức sẽ được miễn trong chương tŕnh học Đại học chính thức.

Vui ḷng chụp và gửi bảng điểm về Zalo/Viber 0888.506965 để được tư vấn về số lượng môn học và lịch học.

 

 

3.            Liên thông ngành khác

Có 03 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế.

Là học sinh học liên thông khác cùng khối ngành đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí/điện/ngôn ngữ Anh…, học liên thông Đại học ngành Quản trị, Kế toán….

 

Thí sinh cần học bổ túc kiến thức từ 3-5 môn trong khi làm hồ sơ đăng kư.

Nếu trong chương tŕnh học Trung cấp đă học môn nào th́ được miễn học bổ túc kiến thức môn đó.

Các môn học bổ túc kiến thức sẽ được miễn trong chương tŕnh học Đại học chính thức.

Vui ḷng chụp và gửi bảng điểm về Zalo/Viber 0888.506965 để được tư vấn về số lượng môn học và lịch học.

 

Mẫu đăng kư học bổ túc kiến thức.

Lịch học bổ túc kiến thức.

Bổ túc kiến thức mỗi môn học 3 tín chỉ, mỗi tín chỉ giá 440.000đ. Thi hết mỗi môn >=5 điểm là đạt yêu cầu.

 

Sau khi đăng kư học bổ túc kiến thức, vui ḷng bấm vào đây để làm hồ sơ

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC

Các môn học chung cho 3 ngành:

1.   Nguyên lư kế toán (3 tín chỉ - 45 tiết)

2.   Kinh tế vi mô (3 tín chỉ - 45 tiết)

3.   Quản trị học (3 tín chỉ - 45 tiết)

4.   Toán dành cho kinh tế và quản trị (3 tín chỉ - 45 tiết)

Môn thứ 5 học riêng cho từng ngành:

Ngành Kế toán học môn thứ 5 là Kế toán tài chính (3 tín chỉ - 45 tiết)

Ngành Quản trị kinh doanh học môn thứ 5 là Quản lư nguồn nhân lực (3 tín chỉ - 45 tiết)

Ngành Kinh doanh quốc tế học môn thứ 5 là Maketing căn bản (3 tín chỉ - 45 tiết).

Nếu trong chương tŕnh học Trung cấp đă học môn nào th́ được miễn học bổ túc kiến thức môn đó.

Các môn học bổ túc kiến thức sẽ được miễn trong chương tŕnh học Đại học chính thức.